Forside  »  Om os  »  Print    

 

Miljøpolitik for Danske Fragtmænd A/S

 

Transportsektoren står i dag for omkring 20 % af den danske CO2-udledning. Danske Fragtmænd er en stor aktør i transportsektoren, og vi er meget bevidste om vores ansvar i forsøget på at reducere denne udledning.

 

Hvorfor en miljøpolitik?

Med Danske Fragtmænds miljøpolitik vil vi sikre, at vi i virksomheden til stadighed har fokus på indsatser i forhold til miljøet. Det indbefatter en god og åben kommunikation med kunder og samarbejdspartnere omkring miljøforhold, og løbende informering af vores medarbejdere.

 

Hvad dækker miljøpolitikken?

Danske Fragtmænds miljøpolitik dækker hele transportforløbet, herunder godshåndteringen på vore fragtterminaler. Den omfatter dermed hele virksomheden, inklusive vores vognmænd.

 

Miljø - værdier og målsætninger i Danske Fragtmænd

Som en stor aktør i transportsektoren har vi et ansvar i forhold til miljøet og vores omverden. Vi har også et ansvar, når det gælder arbejdsmiljø og vores medarbejdere. Vi arbejder løbende på at reducere de miljøpåvirkninger, vores transportaktiviteter afstedkommer. Det gør vi ved en målrettet og systematisk optimering af vores arbejdsgange, fysiske rammer samt udnyttelse af ressourcer. Samtidig forsøger vi at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

 

  • Med vores transportsystem og placering af knudepunkter sikrer vi en høj godsbelægning på bilerne. Vi konsoliderer vores gods på terminalerne, og det betyder færre biler på vejene.
  • Med vores city-distributionskoncept optimerer vi kørslen i de større byer, så færre biler kører til samme kunder, med en forbedring af bymiljøet til følge.
  • Vi har fokus på miljørigtige lastbiler, trucks og andet materiel, og vi forsøger i videst mulige omfang at anvende de nyeste og mest miljøvenlige teknologier.
  • Vi arbejder med at nedbringe energiforbruget i samtlige bygninger.
  • Vi har fokus på arbejdsmiljø og medarbejdernes sikkerhed, når vi indretter arbejdspladser og indgår leveringsaftaler.
  • Vi arbejder på at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø ved løbende information, kurser samt projekter i samarbejde med eksterne aktører. Herunder indgår vores indsats for at nedbringe arbejdsulykker samt forebygge nedslidning af vores medarbejdere.
  • I forbindelse med den lovpligtige chaufførefteruddannelse, har vi i Danske Fragtmænd A/S udviklet vores eget program med fokus på energi- og miljørigtig adfærd i trafikken.
  • Vi arbejder med forebyggelse af trafikuheld, blandt andet med vores undervisning af skoleklasser og deltagelse i Trafiksikkerhed i Øjenhøjde.
  • Vi lever til enhver tid op til gældende regler og lovgivning og stiller miljøkrav internt og til leverandører.

 

Vores miljøindsats er en løbende proces

Vi udvikler fortløbende vores tiltag på miljøområdet, således at vi til enhver tid gør vores yderste for at tage hensyn til miljøet. Vores miljøpolitik og mål bliver også løbende revideret og opdateret.

Danske Fragtmænd A/S Tomsagervej 18 8230 Åbyhøj E-mail: fragt@fragt.dk