Kapacitetstillæg

15. august 2018

Som varslet før sommerferien ser vi os nødsaget til at indføre et kapacitetstillæg på 7,0 procent per 1. september 2018.

Vi er ligesom øvrige transportører ramt af mangel på transportkapacitet og chauffører.

En væsentlig årsag hertil er, at flere udenlandske chauffører ikke længere kører på de danske landeveje som følge af dels en positiv konjunkturudvikling i deres nærområder men også, at de nye parkeringsregler på rastepladserne gør det problematisk for dem.

Det presser efterspørgslen og dermed prisen op på indenlandsk kapacitet, som er den eneste kapacitet, Danske Fragtmænd anvender.

Vi håber på jeres forståelse for indførelsen af kapacitetstillægget og kan oplyse, at der ikke sker yderligere prisreguleringer per 1. januar 2019.