Klumme: Lad os få seks spor fra Randers til Køge

9. november 2018

Jeg var forleden til møde i ATG – Aarhus Transport Group, hvor snakken blandt andet faldt på de trafikale udfordringer, som transportbranchen og samfundet står overfor i øjeblikket. Ifølge Vejdirektoratet er trafikken på de største hjemlige veje steget med næsten en tredjedel på blot ti år, mens presset især er blevet forværret i myldretiden.

Her viser opgørelser, at trafikken er steget med op mod 40-45 procent på nogle af de værst belastede strækninger.

De store køer og den lange ventetid gør det meget vanskeligt for chaufførerne at komme frem til tiden. De mange forsinkelser er således ikke kun et problem for vores chauffører men også for vores kunder, som på grund af de manglende varer får svært ved at servicere deres egne kunder. Forsinkelser for transportvirksomhederne har altså store konsekvenser og høje omkostninger for rigtigt mange aktører langt ned i kæden.

I den forbindelse diskuterede vi, hvordan vi kan forbedre landets infrastruktur, så vi kan få løsnet trafikken op og holde de førnævnte omkostninger nede. Her har vi tidligere set, hvordan Vejdirektoratet eksempelvis har forsøgt med seks motorvejsspor mellem Skanderborg og Aarhus Syd.

Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at de seks spor er med til at løsne trafikken på det sted, hvor motorvejen åbner op. Det er desværre ikke nok, da det for mig at se blot er en måde at udskyde problemet på, da det ikke nødvendigvis får trafikken hurtigere frem. Ved at åbne op for trafikken for derefter at indsnævre igen flytter vi blot køen nogle kilometer, hvorefter vi risikerer bratte opbremsninger og farlige situationer.

Ifølge Vejdirektoratet vil veje som E45 Østjyske Motorvej, E20 Fynske Motorvej og flere store motorveje i Hovedstadsområdet i 2030 have en ”kritisk belastningsgrad”. Det understreger virkelig, at det her er et stort samfundsproblem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt. Derfor var der for os i ATG ingen tvivl om, at vi er nødt til at sætte alt ind for at få seks spor hele vejen fra Randers til Køge. Med seks spor vil lastbilerne have mulighed for at få indersporet for dem selv, og når de så vælger at overhale forankørende, har personbilerne stadig mulighed for at lægge sig ud i tredje overhalingsspor, der vil være frit.

Det må simpelthen være idealet for, hvordan motorvejsnettet skal komme til at se ud. Kun sådan kan vi løse problemet.


Skrevet af Peter Sørensen
Salgsdirektør, Danske Fragtmænd A/S
Næstformand, ATG - Aarhus Transport Group