Månedens olietillæg

15. oktober 2018

Olietillægget for december måned 2018 er fastsat til 17,7 procent. November måneds olietillæg var fastsat til 18,6 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.