Årsberetning og CSR-rapport 2021

25. april 2022

Vi har for nylig offentliggjort Danske Fragtmænds årsberetning og CSR-rapport for 2021. De viser, hvordan virksomheden har udviklet sig økonomisk, samt hvordan Danske Fragtmænd har udvist en ansvarlig forretningspraksis i det forgangne år.

Årsberetningen indeholder en ledelsesberetning, hvor vi præsenterer en række af de resultater, som Danske Fragtmænd har opnået i 2021. Derudover fortæller vi også om den strategiproces, vi igangsatte i 2021, samt nogle af de tiltag vi har gjort indenfor blandt andet digitalisering.

I CSR-rapporten for 2021 beretter vi om vores fremskridt inden for centrale områder som ’Sikkerhed og sundhed’, ’Miljø’ og ’Samfund og sociale forhold’.

Årsberetningen for 2021 er tilgængelig her.

CSR-rapporten for 2021 er tilgængelig her.