Vi har vores egen trafiksikkerhedspolitik

Danske Fragtmænds trafiksikkerhedspolitik fra 2015 ligger i naturlig forlængelse af de sidste mange års vedvarende trafiksikkerhedsarbejde. Med en politik på området har Danske Fragtmænd fastsat de retningslinjer, der skal være med til at skabe en bedre trafikadfærd og trafikmoral blandt vores medarbejdere. Trafiksikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere i Danske Fragtmænd-koncernen, herunder fragtmænd og faste underleverandører, der kører erhvervsmæssigt i Danske Fragtmænd-regi.

Trafikale adfærdsregler

Formål med Danske Fragtmænds trafiksikkerhedspolitik

  • Skabe en god og sikker trafikkultur i koncernen.
  • Øge medarbejdernes og chaufførernes sikkerhed i trafikken.
  • Minimere antallet af skader og ulykker.
  • Forbedre arbejdsmiljøet for chaufførerne.
  • Blive kendt og respekteret internt og eksternt som en virksomhed, der vægter trafiksikkerhed højt og løbende udvikler sig på området.