Fragt med omtanke

I Danske Fragtmænd praktiserer vi fragt med omtanke i alle led af vores forretning. Fragt med omtanke inkluderer at tage ansvar for vores medarbejdere, miljøet og det samfund, som vi er en del af.

Vi arbejder kontinuerligt på at være en sund, sikker og rummelig arbejdsplads. Vi har blandt meget andet sundhedsforsikring, fokus på nedbringelse af arbejdsulykker og fleks- og skånejobs.

Vi prioriterer desuden trafiksikkerhed højt og arbejder vedvarende på at minimere risikoen for trafikuheld. Det sker i form af efteruddannelse af vores chauffører, deltagelse i en landsdækkende trafiksikkerhedskampagne samt via vores trafiksikkerhedspolitik.

Som en af landets største transportører tager vi dagligt ansvar for miljøet. Vi har fokus på at nedbringe vores CO2-udledning. Vi prioriterer miljøvenlige køretøjer og teknologier. Men vores C02-nedbringelse sker mest effektivt på grund af vores konsolidering af alle varerne på vores strategisk placerede terminaler i hele landet. Vi udnytter hele lastbilens lad. Det minimerer tomkørsel og giver langt færre lastbiler på vejene.

Fragt med omtanke er for os en kontinuerlig indsats, og du kan følge med i hele ESG-arbejdet og resultaterne i vores årsrapport her.