Vi kender dine kunder

Selvom Danske Fragtmænd i dag er en moderne koncern, er vi ikke gået bort fra det nære. Tværtimod. Vi har 40 fragtmænd fordelt i hele landet med gode og tætte relationer til lokalområdets erhvervsliv. For de har ofte været i samme område gennem flere generationer, og det er fortsat den særlige fragtmandsånd med ildhu, kvalitet og service i højsædet, der her præger hverdagen, men som også kitter hele koncernen sammen. Det giver os en stærk virksomhedskultur og vores kunder en høj leveringskvalitet og en god og tryg oplevelse – hver gang. Det er nu en gang en fordel at kende området lige så godt som sit eget førerhus.

Fragtterminaler

Vi kan roligt sige, at fragt ligger i vores DNA. Grundstenen til Danske Fragtmænd blev nemlig lagt for mere end 100 år siden, hvor fragtmænd i stigende grad begyndte at specialisere sig i transport mellem købstæderne og etablerede de første egentlige fragtruter i landet. Dengang foregik transport med hestevogn eller tog, og selv den mindste flække havde sin lokale fragtmand.

I nyere tid var det med de tre fragtmandsforeninger på Sjælland, Fyn og i Jylland, at Danske Fragtmænd som forretningsenhed begyndte at gøre sig gældende. Vores logo består af tre hjul, og hvert af disse repræsenterer netop én af de tre landsdele.

I 1990 blev Danske Fragtmænd a.m.b.a. stiftet, og andelstanken udgjorde forretningsgrundlaget for Danske Fragtmænd indtil 2007, hvor Danske Fragtmænd A/S, med hovedsæde i Aarhus, blev stiftet, og alle kompetencer blev samlet i én slagkraftig organisation.

Historiske milepæle

1907

En af Danmarks første egentlige fragtmandsforretninger etableres af Sophus Larsen i København, da han får officielt papir på, at han driver en fragt- og kommissionsforretning. Fragtvirksomheden kom senere hen til at hedde Viggo Petersens Eftf., som er vores eksisterende fragtmand i Taastrup, der drives af tredje generation i familien.

1933

Københavns Fragtmandshal på Halmtorvet indvies.

1935

Aarhus Fragtmandscentral åbner i Toldbodgade.

1956

De fynske fragtmænd indvier Odense Fragtcentral.

1977

Foreningen Danske Fragtmænd stiftes, og der er behov for en fælles identitet. Logoet med de tre hjul, der hvert repræsenterer forretningsenhederne Sjælland, Fyn og Jylland, ser dagens lys.

1983

Danske Fragtmænd åbner det første lagerhotel på Teglholmen i København, og der indføres for første gang en designmanual for bemaling og dekoration af fragtbiler.

1988

Foreningen af Danske Fragtmænd ændrer navn til Danske Fragtmænd og flytter sekretariatet fra Grenaa til Søren Frichs Vej i Aabyhøj.

1990

Danske Fragtmænd a.m.b.a. stiftes af 330 fragtmænd.

2000

Danske Fragtmænd køber DSB Stykgods for 246 millioner kroner. Godt 500 DSB-medarbejdere inkorporeres i Danske Fragtmænds drift og administration.

2007

Samtlige 118 fragtmandsvirksomheder i Danske Fragtmænd a.m.b.a. vedtager at stifte Danske Fragtmænd A/S. Alle kompetencer samles i én slagkraftig organisation, herunder de 23 tidligere decentralt ejede fragtcentraler.

2009

Danske Fragtmænd stifter et selskab i Sverige. Selskabet varetager kontakten med svenske produktions- og handelsvirksomheder, der skal have leveret vare eller gods hos kunder i Danmark

2010

Danske Fragtmænd påbegynder en omfattende ændring af rute- og terminalstrukturen, da den hidtidige ikke længere er tidssvarende og gearet til fremtidens krav til effektiv og miljørigtig levering.

2013

Den nye rute- og terminalstruktur er endelig på plads, og for hvert postnummer er der nu kun én fragtmand, der kører. Omstruktureringen har gjort Danske Fragtmænd til en konkurrencedygtig logistik- og transportkoncern, der både er stærke lokalt og nationalt. Samme år
køber Posten Norge (Bring) sig ind i Danske Fragtmænd med en ejerandel på 34%.

2020

Danske Fragtmænd køber Posten Norge (Bring) ud af forretningen. Derudover indledes et nyt pakkesamarbejde med pakkeoperatøren dao.