Brugerundersøgelse: Danske Fragtmænds medarbejdere har taget godt imod ny medarbejderapp

28. april 2020

I starten af december 2019 lancerede Danske Fragtmænd en medarbejderapp, der skulle fungere som virksomhedens primære kommunikationskanal. Efter knap et halvt år har transportvirksomheden færdiggjort en brugerundersøgelse, hvor brugerne har ytret sig positivt om den nye platform.

Der var mange tanker og formål bag lanceringen af den nye medarbejderapp, og derfor har vi netop lavet en brugerundersøgelse for at høre, hvordan brugerne har oplevet det første halve år. 27 procent af brugerne har deltaget i undersøgelsen, hvor de blevet bedt om at tage stilling til syv forskellige udsagn og placere sig på en skala fra 1 (meget uenig) til 5 (meget enig).

Vi ser, at den gennemsnitlige besvarelse ligger på 4,15. Det er vi naturligvis meget tilfredse med, da det viser, at medarbejderne er glade for appen og har taget godt imod den. Et af de vigtigste mål med appen er at gøre informationen lettere tilgængelig for både funktionærer og timelønnede. Derfor er det glædeligt, at udsagnet om, hvorvidt appen har gjort det lettere at få information, ligger på hele 4,34, fortæller kommunikationschef Henriette Kjærholm Aagaard.

En vigtig kommunikationskanal under COVID-19
Udover at informationen er lettilgængelig, finder brugerne også informationerne i appen relevant. Her ligger på besvarelserne på 4,05. Ifølge Henriette Kjærholm Aagaard skal man finde forklaringen i appens opbygning.

Opbygbingen gør, at vi fra centralt hold har mulighed for at kommunikere med alle medarbejderne på én gang. Det har især vist sig nyttigt under COVID-19, hvor vi løbende informerer om driftens status, økonomien, retningslinjer og fremtidsudsigterne. Samtidig har fragtterminalerne mulighed for selv at lægge lokale nyheder op og endda målrette dem specifikke medarbejdergrupper. Det er med til at skabe relevans for den enkelte medarbejder, forklarer Henriette Kjærholm Aagaard.

Trods tilfredsheden anerkender hun, at der fortsat er forbedringsmuligheder, og derfor er kommunikationsafdelingen i gang med at gennemgå alle besvarelser for at optimere appen.

Det er klart, at der altid vil være plads til forbedringer. Men brugerundersøgelsen viser, at vi har fået en god start. Nu skal vi blot lave de sidste justeringer, og så skal vi gang med at kigge på, hvor udviklingsmulighederne ligger, afslutter Kjærholm Henriette Aagaard.