Afgifter bremser danske vognmænd fra grøn omstilling

11. juli 2019

Parisaftalen, FNs verdensmål og et mål fra den danske regering om grøn omstilling i transportbranchen får nu en af de helt store aktører i branchen op af stolen. Danske Fragtmænd A/S sætter spørgsmålstegn ved, hvordan transportbranchen med den afgiftsstruktur, der er på de grønne brændstoffer, skal medvirke til at nå klimamålsætningen om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

I Danske Fragtmænd arbejder virksomheden i øjeblikket på en bæredygtighedsrapport, der skal redegøre for, hvordan virksomheden arbejder hen mod FNs verdensmål. Og der er stor vilje og engagement til at omstille virksomhedens mange transporter til et mere miljøvenligt set-up.

- Som en af Danmarks største transportvirksomheder med 1.600 lastbiler på vejene hver dag er vi meget bevidste om, at vores virksomhed sætter et stort CO2-aftryk på miljøet. Vi er derfor helt naturligt interesserede i mulighederne for at reducere vores CO2-udledning og følger aktivt med i den teknologiske udvikling og det politiske landskab på området, fortæller Danske Fragtmænds administrerende direktør Jørn P. Skov.

Men til trods for virksomhedens velvilje og engagement i den grønne dagsorden, så ser Jørn P. Skov store udfordringer i at igangsætte den grønne omstilling i Danske Fragtmænd.

- Indtjeningsgraden på stykgodsmarkedet, hvor Danske Fragtmænd primært har sin forretning, er meget lav, og derfor er det af stor betydning for virksomhedens overskudsgrad at kunne producere så billigt som muligt. Afgiftsstrukturen på de grønne brændstoffer er ikke attraktiv i Danmark, hvilket vanskeliggør den grønne omstilling hos Danske Fragtmænd og transportbranchen generelt. Derudover er rækkevidden og driftsomkostningerne på eksempelvis de eldrevne lastbiler ej heller noget, der i den nærmeste fremtid kan matche Danske Fragtmænds produktionsvilkår.

På linje med brancheorganisation Dansk Transport og Logistik, mener Danske Fragtmænd at den hurtigste måde at få reduceret branchens CO2-udledning vil være at lempe afgifterne på den såkaldte HVO-biodiesel. Vognmændene kan uden videre bruge biodieslen i deres lastbiler, og det gør de svenske vognmænd i stor stil. Men i Danmark koster HVO-biodieslen 4,50 kr. per liter mere end den ordinære diesel. Og det mener Jørn P. Skov, afholder de danske vognmænd fra at bruge den:

- HVO-dieslen kan reducere lastbilernes CO2-udledning med op til 90 procent, men den høje pris afholder vognmændene fra at bruge den. Hvis priserne blev mere spiselige, kunne HVO-diesel være en her og nu løsning, indtil eksempelvis teknologien inden for de el-drevne lastbiler kunne matche branchens behov om længere rækkevidde.

Hos lastbilproducenten Volvo Trucks Danmark deler man Danske Fragtmænds bekymringer og opfordrer til, at politikkerne lemper afgifterne på området, så en grøn omstilling bliver mere attraktiv for branchen.

- Vi har allerede teknologien på plads med el-lastbiler til kortere afstande og LNG-lastbiler til længere kørsel, og alle vores nyere dieselmotorer kan også anvende HVO. Desværre er vores nabolande langt foran Danmark i forhold til at lette implementeringen af mere miljøvenlig transport. Der sælger vi allerede LNG-lastbiler, men dels mangler der tankstationer i Danmark, dels er der ikke indført attraktive afgiftsforhold som andre steder. Vi har meget svært ved at få fat i det danske marked med de miljøvenlige lastbiler, blandt andet fordi infrastrukturen og incitamentet ikke er tilstede. Der er altså behov for et politisk fokus på området, udtaler Volvo Truck Danmarks administrerende direktør Lars Bo Larsen.

Tilbage er det nu kun at afvente den nye regerings udspil på, hvordan Danmark og herunder transportbranchen skal nå klimamålsætningen i 2030.

- Vi er meget spændte på at se, hvilke initiativer den nye regering igangsætter, for der hersker ingen tvivl om, at klimaproblematikken er kommet for at blive. Transportbranchen er helt klart en af de store klimasyndere, og hvis regeringen ønsker en grøn omstilling, så er de nødt til at sætte sig ind i den virkelighed, som transportvirksomhederne opererer i. Det kræver indsigt i vores driftsvilkår, en indsigt politikerne kun kan opnå, hvis de inddrager transportvirksomhederne i processen, slutter Jørn P. Skov.

Fakta

  • Hvad er HVO-biodiesel?
    HVO-biodiesel er en 100 procent biologisk dieselolie, der stort set har de samme tekniske egenskaber som fossil diesel. HVO kan blandes med fossil diesel, eller bruges som 100 % ren HVO til en dieselmotor.
  • Hvad er LNG?
    Liquified Natural Gas (LNG) er den flydende form af naturgas.