Danske Fragtmænd forbereder overgang til grøn transport i Københavns indre by

10. september 2020

Op til 3 gange dagligt kører knap 30 lastbiler fra Danske Fragtmænds terminal i Taastrup afsted til indre by i København. Selvom distancen kun strækker sig over godt 25 km., kan den på grund af trængsel på indfaldsvejene tage langt over en time i myldretiden. For at komme den unødvendigt lange transporttid til livs har Danske Fragtmænd fra den 28. september besluttet sig for at distribuere alt gods til city fra deres terminal i Hvidovre. Det vil reducere de mange lastbilers distance ind til City til gavn for både modtagerne og miljøet.

Med flytningen til Avedøre Holme i Hvidovre vil Danske Fragtmænd ikke kun reducere transporttiden men også åbne op for helt nye muligheder indenfor eldrevne køretøjer. Transportvirksomheden har netop bestilt el-lastbiler til test på strækningen, og derfor er flytningen også første skridt mod en grønnere godstransport i indre by.

– Teknologien indenfor eldrevne lastbiler er desværre ikke helt så langt fremme, som vi ser ved personbiler. Batterikapaciteten og nyttelasten er begrænset, og vores transportmønstre tillader ikke lang genopladningstid af batterierne. Derfor tæller hver en kilometer, vi kan spare på transporten ind til indre by i regnskabet, udtaler Torsten Sibuhr Askjær, koncern transportchef i Danske Fragtmænd.

Heldigvis er det ikke kun udsigten til de eldrevne lastbiler, der vil nedbringe CO2-udledningen. På grund af den kortere afstand vil man nemlig allerede fra første dag opleve en reduktion af virksomhedens klimaregnskab.

– Alene på grund af den kortere afstand fra Avedøre Holme til indre København, vil vi fra dag 1 med nuværende lastbilpulje, opnå en reduktion i CO2-udledning på cirka 26 procent i last mile distribution. Og så bliver det jo kun endnu bedre, når vi får vores nye, eldrevne lastbiler. Derudover vil vi opleve mindre kø på indfaldsvejene, hvilket både kommer til at være til glæde for vores chauffører og ikke mindst de øvrige bilister, forklarer Torsten Sibuhr Askjær og fortæller, at der også er eldrevne lastbiler på vej til Aarhus, Odense og Aalborg.

Fra terminalen på Avedøre Holme udfører Danske Fragtmænd i forvejen natdistribution til erhvervsmodtagere på Sjælland og i København, hvilket ligeledes er med til at reducere trængslen i dagtimerne. Derudover forventer virksomheden i nærmere fremtid at lancere et aftenleveringskoncept i København, der gør det muligt at levere varerne i ydertimerne fremfor i trængselstiden.