Danske Fragtmænd prioriterer kvalitetsmad til medarbejderne

1. april 2024

Hos Danske Fragtmænd er vores medarbejderes trivsel og velbefindende en topprioritet. Derfor er vi glade for at annoncere vores seneste initiativ, Fragtfarmen, der sigter mod at forsyne vores kantiner med økologisk og selvforsynet mad af høj kvalitet.

Projektet er i første omgang tiltænkt vores terminal i Aarhus, hvor vi skal teste konceptet. Målet er, at vi på vores lokationer, selv skal producere frugt, grønt og mindre husdyr af høj kvalitet. Vi har erhvervet et stykke jord ved siden af terminalen, som vil fungere som projektets centrum. Samtidig etablerer vi et drivhus på terminalen, hvilket giver os mulighed for at dyrke frugt og grønt året rundt.

For at forsyne Fragtfarmen med mælkeprodukter har vi indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Universitetshospital om brug af deres arealer, hvor de allerede har græssende kvæg. Det giver os en unik og økologisk mulighed for at etablere en mindre kvægproduktion.

"Hos Danske Fragtmænd er vi overbeviste om, at en velfungerende kantine ikke kun handler om at tilfredsstille sulten, men også om at skabe et rum for sociale interaktioner og gode samtaler blandt vores medarbejdere. Vi tror, at Fragtfarmen vil give vores medarbejdere de bedste forudsætninger for både smagsfulde madoplevelser og meningsfulde pauser." udtaler Hennie T. Pedersen, HR-chef i Danske Fragtmænd.

Vi ser frem til at se resultaterne af Fragtfarmen og håber på at kunne udrulle projektet til vores andre lokationer i løbet af 2025.