Danske Fragtmænd udgiver bæredygtighedsrapport for 2022

27. april 2023

Med udgivelsen af årets bæredygtighedsrapport samler vi vores klimaregnskab og vores CSR-redegørelse i én samlet rapport. Den omfattende rapport indeholder blandt andet data og tiltag vedrørende vores CO2-udledning og sociale ansvar samt status på vores arbejde med den grønne omstilling.

Sidste år, med vores første klimaregnskab, tog vi et stort skridt mod at arbejde mere strategisk med at reducere vores miljøaftryk. Arbejdet med klimaregnskabet var en god proces for os og har givet os læring og viden, som har været medvirkende til at sikre en mere målrettet klimaindsats for Danske Fragtmænd.

Ny EU-lovgivning er dog på vej, som betyder, at CSR rapportering skal være mere dybdegående end hidtil. Og selvom vi først er omfattet af lovgivningen fra 2025, så har vi allerede i år valgt at samle vores klimaregnskab og CSR-redegørelse i én samlet bæredygtighedsrapport. Rapporten indeholder derfor nu både tal for vores sociale data og CO2-udledning samt historier fra forretningen omkring vores tiltag.

På trods af de udfordringer vi møder i branchen, glæder vi os over at have overgået vores egne målsætninger for den grønne omstilling, som vi fastsatte i forbindelse med vores klimaregnskab sidste år. Vi ser frem til at arbejde videre med eksisterende og nye tiltag i 2023.

Du kan læse Danske Fragtmænds bæredygtighedsrapport 2022 her.

Spørgsmål til bæredygtighedsrapporten henviser vi til bæredygtighedschef Torsten Hermansen, M 6018 8704 eller hermansen@fragt.dk.