Information om prisforhold per 1. januar 2022

9. september 2021

I juni måned kunne vi orientere om en meget presset transportbranche, hvor mangel på kapacitet og chauffører skabte store udfordringer for alle aktører i branchen. Vi har ikke set en forbedring i situationen, og udfordringerne synes derfor ikke til at blive mindre i den kommende tid. Samtidig har vores underleverandører hævet deres priser væsentligt, hvilket medfører større omkostninger for vores drift og forretning.

Den grønne omstilling fylder en del i vores hverdag. Omverdenen herunder ikke mindst flere af vores kunder stiller større og større krav til, at vi omstiller vores drift til en mere bæredygtig model. Dette på trods af, at teknologien og infrastrukturen på de bæredygtige drivmidler er umoden og omkostningstung. Vi arbejder aktivt med den grønne omstilling og har blandt andet i år indkøbt fire nye el-lastbiler, og ved årsskiftet vil alle vores lastbiler i indre by i de tre største byer køre på HVO-diesel (biodiesel). Omstillingen til en mere bæredygtig model forventer vi at fortsætte i de kommende år, men den økonomiske byrde herved er betydelig, og den kan vi ikke stå alene med.

På baggrund af ovenstående indfører vi derfor fra og med 1. januar 2022 et kapacitets- og miljøtillæg på 5 procent, mens vi regulerer fragtpriserne med 3 procent. Enkelte gebyrer vil vi ligeledes tilpasse, hvilket vil fremgå på vores hjemmeside i slutningen af uge 37.

Har du spørgsmål til ovenstående regulering, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos Danske Fragtmænd.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.