Krav til belysning på leveringssteder om natten

14. november 2022

I en tid, hvor energipriserne har været tårnhøje, er det forståeligt, at mange har valgt at spare på strømmen ved at slukke for belysning i og omkring deres bygninger. Desværre er det i strid med arbejdstilsynets krav til minimumsbelysning på adgangsveje, transportveje, færdselsarealer og leveringssteder, når der arbejdes i mørketid.

I en tid hvor energipriserne har været tårnhøje, er det forståeligt, at mange har valgt at spare på strømmen ved at slukke for belysning i og omkring deres bygninger. Desværre er det i strid med arbejdstilsynets krav til minimumsbelysning på adgangsveje, transportveje, færdselsarealer og leveringssteder, når der arbejdes i mørketid.

På alle steder, hvor der arbejdes i mørketid, er der krav til minimumsbelysning på 25 Lux. Det er den belysning, som er nødvendig for, at mennesker og køretøjer kan færdes sikkert. Det gælder dermed også, når vi skal levere varer om natten. Vi vil anbefale, at man opsætter sensorer, således lyset kun aktiveres under levering. Nedenfor er et uddrag fra Arbejdstilsynets hjemmeside omkring belysningskrav.

Belysning af adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal ske således, at belysningsstyrkerne til enhver tid opfylder kravet om en middelbelysningsstyrke, Emid, på mindst 25 lux på vandret plan i færdselsniveau, dvs. alle steder, hvor der foregår færdsel, fx jordniveau, gulvniveau, på stillads o.l.

Kravet til middelbelysningsstyrken gælder for naturligt afgrænsede områder. Disse kan fx være gangarealet i en skurby, en tilkørselsvej e.l. Kravet skal således ikke forstås som et krav til middelværdien af belysningsstyrkerne over samtlige færdselsarealer taget under ét. En høj belysningsstyrke på én del af en byggeplads kan ikke kompensere for lave belysningsstyrker på en anden del af byggepladsen.

Vi håber, at vores kunder vil være behjælpelige med at sikre, at afhentnings- samt leveringsadresser efterlever arbejdstilsynets krav, således vores chauffører kan udføre leveringen på forsvarlig vis.

På forhånd tak.