Nekrolog: Tidligere fragtmand Tage Bach er gået bort i en alder af 85 år

11. februar 2020

Tidligere fragtmand Tage Bach fra Randers er i weekenden gået pludseligt bort efter uventet sygdom. Han blev 85 år.

Da Tage Bach var blot 17 år, startede han som bagsmækkerdreng ved sin far. Han havde stiftet den randrusianske fragtmandsvirksomhed P. Bach & Søn, der i 1984 skiftede til Bach & Søn Fragt A/S og i dag går under navnet Bach & Pedersen Fragt A/S. Da Tage Bach selv fik kørekort, begyndte han at køre pakker, hvilket han i høj grad nød, da det gav ham mulighed for at tale med mange forskellige mennesker. Det var en glæde, der holdt ved gennem hele hans liv.

I starten af 1960'erne besluttede Tage Bach og Johannes Schmidt fra Råsted i fællesskab med øvrige fragtmænd i Randers at stifte fragtmandsforeningen Jylland. Det skulle blive startskuddet til samarbejde med de to øvrige fragtmandsforeninger på Fyn og Sjælland. I 1977 blev samarbejdet endnu tættere, da de tre fragtmandsforeninger slog sig sammen under Foreningen Danske Fragtmænd, som siden 1986 har været kendt som Danske Fragtmænd.

I 1990 var Tage Bach medvirkende til at stifte Danske Fragtmænd a.m.b.a, der havde til formål at samle og organisere de 330 selvstændige fragtmandsvirksomheder i endnu højere grad. I perioden har Tage Bach også varetaget en række bestyrelsesposter i Randers, Herning, Holstebro og Viborg og har dermed i høj grad sat sit præg på Danske Fragtmænds udvikling.

Tage Bach var aktiv i virksomheden, til han var 77 år, hvor han igen kørte pakker. Dermed sluttede han, hvor hans passion for fragt startede: Kærligheden til at besøge og tale med mennesker. Desværre var det en øjensygdom, der satte en stopper for hans virke, for spørger man personerne omkring ham, er der ingen tvivl om, at han havde fortsat, hvis han kunne. Interessen for branchen fortsatte efter hans tilbagetrædelse, hvor han nysgerrigt spurgte ind til virksomheden, når muligheden bød sig.

Helt indtil sin død har Tage Bach været et kendt ansigt i lokalområdet og Danske Fragtmænd, hvor han med sin evne til at lytte og stille nysgerrige spørgsmål har gjort indtryk på menneskene omkring ham. Tage Bach har altid været kendetegnet som loyal, hård og retfærdig både som forretningsmand, kollega, ven og far.

Tage Bach efterlader sig sønnerne Jørgen og Torben Bach, der har været med i virksomheden siden 1984 og 1994 og i dag driver den sammen med familien Pedersen.

Æret være Tage Bachs minde.