Sådan laver du en reklamation

Hvis du ønsker at fremsætte et erstatningskrav vedrørende beskadiget eller bortkommet gods, kan du her se en vejledning til, hvordan du laver en reklamation.

Vær opmærksom på, at du bør anmelde til dit forsikringsselskab først, hvis du har en vareforsikring.

Det er incoterms, der afgør, hvem der kan fremsende et erstatningskrav, samt hvem skadelidte er. Du kan få mere information her.

Vi behandler alle erstatningskrav efter fragtmændenes ansvars- og befordringsbestemmelser (CMR-loven) og Danske Fragtmænds forretningsbetingelser for henholdsvis transport og lagerhotel.

Erstatningskrav er momsfritaget i henhold til momsvejledningen; se eventuelt www.skat.dk under afsnit D.A.11.1.8.2 og D.A.11.1.8.4. Eventuel erstatningsudbetaling foretager vi i henhold til CMR-lovens §§ 31 samt 29 stk. 2, hvoraf det fremgår, at erstatningen ikke kan overstige 8,33 SDR for hvert kilogram manglende (beskadiget) bruttovægt (pr. 24.09.2019 svarer 8,33 SDR til DKK 77,38).

Indsend et erstatningskrav

Nedenfor kan du som afsender indsende et erstatningskrav. Er du derimod modtager, skal du i stedet kontakte din leverandør. OBS: Du skal huske at udfylde alle felterne.

Jeg vil gerne indsende et erstatningskrav