Månedens olietillæg

16. januar 2020

Olietillægget for februar måned 2020 er fastsat til 18,6 procent. Januar måneds olietillæg var fastsat til 17,3 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.