Månedens olietillæg

15. juli 2019

Olietillægget for august måned 2019 er fastsat til 17 procent. Juli måneds olietillæg var fastsat til 15,7 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.