Månedens olietillæg

15. september 2023

Olietillægget for oktober måned 2023 er fastsat til 29,9 procent. September måneds olietillæg var fastsat til 27,6 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.