Månedens olietillæg

15. maj 2020

Olietillægget for juni måned 2020 er fastsat til 9,4 procent. Maj måneds olietillæg var fastsat til 11,4 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.