Månedens olietillæg

15. maj 2023

Olietillægget for juni måned 2023 er fastsat til 22 procent. Maj måneds olietillæg var fastsat til 24,3 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.