Månedens olietillæg

15. november 2021

Olietillægget for december måned 2021 er fastsat til 22,6 procent. November måneds olietillæg var fastsat til 22,0 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.