Månedens olietillæg

15. maj 2019

Olietillægget for juni måned 2019 er fastsat til 17,3 procent. April måneds olietillæg var fastsat til 17,0 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.