Månedens olietillæg

15. september 2021

Olietillægget for oktober måned 2021 er fastsat til 18,3 procent. September måneds olietillæg var fastsat til 17,7 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.