Månedens olietillæg

16. marts 2020

Olietillægget for april måned 2020 er fastsat til 13,4 procent. Marts måneds olietillæg var fastsat til 16,7 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.