Månedens olietillæg

17. januar 2022

Olietillægget for februar måned 2022 er fastsat til 22,3 procent. Januar måneds olietillæg var fastsat til 21,0 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.