Månedens olietillæg

17. maj 2021

Olietillægget for juni måned 2021 er fastsat til 16,3 procent. Maj måneds olietillæg var fastsat til 15,3 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.