Månedens olietillæg

15. juli 2022

Olietillægget for august måned 2022 er fastsat til 35,8 procent. Juli måneds olietillæg var fastsat til 39,5 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.