Månedens olietillæg

15. maj 2024

Olietillægget for juni måned 2024 er fastsat til 25,9 procent. Maj måneds olietillæg var fastsat til 26,6 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.