Månedens olietillæg

15. februar 2021

Olietillægget for marts måned 2021 er fastsat til 15,0 procent. Februar måneds olietillæg var fastsat til 14,0 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.