Månedens olietillæg

16. maj 2022

Olietillægget for juni måned 2022 er fastsat til 32,5 procent. Majs måneds olietillæg var fastsat til 30,5 procent.

Olietillægget, der fastsættes for én måned ad gangen, vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.